söndag 7 september 2014

Information från Brandförsvaret


Skärgårdskampanjen drar igång!

Nu startar Storstockholms brandförsvars informations- och utbildningskampanj som handlar om säkerhet i skärgården.
Under fyra helger i september kommer framförallt personal från Åkersberga och Värmdö brandstation att utföra informationsinsatser på ett antal öar i Stockholms skärgård. Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, hjälper till med båttransport och räddningsvärnen i förbundet är kontaktade för att vara med vid informationstillfällena samt att hjälpa till att sprida information.
För att försöka nå de som är fast boende på öarna och inte bara sommargäster är kampanjen planerad till september månad. Insatserna kommer att utföras på helgerna då det är störst chans att de boende är hemma och inte på jobbet.
Nedan hittar du platser och datum för informationstillfällena. Samtliga tillfällen är planerade att ske mellan klockan 11.00-13.00.
Få information om vad du själv kan göra för att förebygga bränder, träffa brandförsvaret och ställ frågor.
Varmt välkommen!

Tranholmen, logenlördag 6 september
Tynningö, bygdegårdenlördag 6 september
Runmarö, affärensöndag 7 september
Ljusterö, Ljusterö torglördag 13 september
Möja, Möja räddningsvärnlördag 13 september
Ingmarsö, Ingmarsö räddningsvärnlördag 13 september
Rindö, Rindö skolasöndag 14 september
Storholmen, Storholmens sjökroglördag 20 september
Sandön, ångbåtsbryggan Sandhamnlördag 20 september
Skarpö, Systembolagets kursgårdsördag 21 september
Svartsö, Svartsö räddningsvärnsöndag 21 september
Ramsö, Ramsö bryggalördag 27 september
Lambaröntid och plats meddelas senare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar